MENIGHETSLOKALET SOM LIGGER VED LANDE SENTER

SARPSBORG MISJONSMENIGHET ER  TILSLUTTET DET NORSKE MISJONSFORBUND

MENIGHETENS MOTTO ER:

GUDS BARNS ENHET OG MENNESKERS FRELSE

Menigheten ble stifet 25 mars 1939 og på første møte var det 32 frammøtte. Den første formann var O.F.Gundersen. Medlemstallet og besøket har variert gjennom tiden. Menigheten har i dag ca 50 medlemmer.

PÅ BILDE MANGEÅRIG FORMANN DAGFINN LARSEN

 

 • Misjonstrioen Terje,Per Arne og Gerd.

 • Menighetsmusikken.

Primus-motor for sangkveldene
Irene Skår

Menigheten  har ved siden av faste møter, også sangkveld 1 gang i måneden. Menighetsmusikken, misjonstrioen,og misjonskvarteten synger fast på møtene.

 Vi har også besøk av forskjellige sang- og musikkrefter.

 • Musikken fra Betania Skjeberg

 • Musikken fra Filadelfia Mysen

 • Damemusikken Frikirken Greåker

 • Country Comfort

 • Mannsmusikken Frikirken Greåker

 • Wenche og Bjørn Lundestad

Fra 17 maifest i menigheten

Fra sangkveld i menigheten

Fra påskefrokost i menigheten.

Menighetens leder: Kåre Skår

MENIGHETEN HAR INGEN FAST FORSTANDER, MEN BRUKER FRIVILIGE  TALERE OG DET ER SOM REGEL:TIDL.FORSTANDER KNUT HAUG. TIDL.KONGO MISJONÆR ALFHILD TAGSETH OG FRANK FILAR.  MYE BRUKT BLIR OGSÅ IRENE SKÅR OG LEDER FOR MENIGHETEN  KÅRE SKÅR.

 • Frank Filar

 • Knut Haug

 • Alfhild Tagseth

 MISJONEN

Misjonsiveren som har preget Misjonsforbundet fra starten av har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele evangeliet og livet Jesus Kristus har gitt oss blir en naturlig frukt av denne kjærligheten

 

 

 

Misjonsforbundet har valgt Romania som nytt misjonsland for å utgjøre en forskjell i et stadig mer sekularisert Europa. Arbeidet har diakonal profil og foregår først og fremst i byen Onesti.

Misjonsforbundet driver en utstrakt misjonsvirksomhet  i :

Colombia.   Kongo-Brazzaville.   Romania.   Kina.    Sentral-Asia.   Polen.

 

 

Misjonens leder i vår menighet Oddvar Pinås

MENIGHETEN VÅR ER MED PÅ OG STØTTE PROSJEKTER I KONGO-BRAZZAVILLE OG COLOMBIA.

Vårt arbeid i Kongo Brazzaville

Misjonsforbundets engasjement for det kongolesiske folk har vart i mer enn 60 år. Kongos Evangeliske Kirke ble selvstendig i 1961. Landet trenger fortsatt bistand og utviklingshjelp. Kirken trenger støtte for å nå videre ut med evangeliet i alle deler av landet. Det finnes fortsatt områder som ikke er evangelisert eller som trenger stor fornyet innsats.

 

 

Colombia

Colombia byr på vakker natur og vakre mennesker, enorm livsglede og kulturrikdom. Samtidig er samfunnet preget av mye fattigdom og dyp konflikt. Misjonsforbundet har arbeidet i Colombia siden 1981, og det er dette landet vi har flest utsendte arbeidere i.

 

Grunnskoler i Barranquilla

Et klasserom hvor læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla