Mingevannet

JELSNES DEN VAKRESTE BYGD I VÅRT LAND. SIDE 3.

DEN KRISTENE VIRKSOMHETEN I JELSNES OG HOLLEBY.

Jelsnes Misjonshus som ble tatt i bruk i 1953

Kristenliv i Jelsnes og Holleby

Den 15. mars 1880 ble det stiftet kvinneforening for Jelsnes og Holleby kretser. Møtet ble holdt på Jelsnesødegård, hvor følgende regler ble vetatt:

- Foreningen består av kvinner, som i fellesskap vil søke å fremme Guds rike på jorden, så vel i blant menigheten her hjemme, og i land som ikke hadde hørt om Jesus.

- Foreningen skal ved håndsgjerning og ved frivillige gaver søke å samle inn penger til misjonen                                         

- Håndarbeidet søkes solgt og gjort om i rene penger. Og pengene som
Kommer inn herved, sendes til ”Den Norske Misjons Hovedbestyrelse.”
- Medlemmene holder sine møter, den første mandag i måneden så fremt
Anledning gis. På det første møtet ble det innskrevet 38 medlemmer. De ble enige om å ha møtene vekselvis i Holleby og Jelsnes.

I 1889 delte dem foreningen Og da ble navnet Jelsnes kvinneforening. Dette var oppstarten til  den frivillige kristne virksomheten i Jelsnes

Jelsnes kvinneforening i Tune markerte sitt 130 årsjubileum på Jelsnes Misjonshus onsdag 3. mars.

Første rekke fra venstre: Doris Kallasten, Jorund Grav, Synøve Finstad og
Ingrid Skaar. Andre rekke fra venstre: Ingeborg Skaar, Laila Skår, Solveig
Skaar, Karin Thon, Solveig E Skaar og Magna Skår.

. Emissærene  Johnsen og Seyffarth var blant de første som kom til Jelsnes og de fortalte om nøden i Kina. I 1899 var det en liten flokk kvinner som startet Jelsnes og Hovden Kinamisjonsforening.Den heter i dag Jelsnes misjonslag og er tilsluttet  N.L.M.

I 1899 ble også Jelsnes Indremisjon stiftet hjemme hos Andreas Hovden. Foreningen hadde strengmusikk og sangkor helt fra begynnelsen.

JELSNES MUSIKKFORENING I 1900

Holleby og Agnalt Musikkforening i 1914

Det har vert drevet barnearbeide i lang tid i Jelsnes.

 

Barnelaget Lysglimt ble stiftet så tidlig som i 1914. Til og begynne med samlet de inn penger til fire forskjellige organisasjoner men fra 1972 er den melt inn i Misjonsambanet. På møtene er det andakt, de forteller om misjon og tid til hobbyarbeide.

Bilde er fra ca 1980 talet.

Kommentarer

17.04.2016 12:31

Beate Grandahl Ervum

Hei. Jeg henvendte meg til Tune Historielag for å høre om noen hadde teksten til Tunesangen (Mel. Millom Bakkar og berg) Vi sang den på Alvim Skole på 60- tallet. Jeg ble henvist til deg. Har du den?