EN GAMMEL OSELVAR BÅT

TREBÅT BYGGING ET ELDGAMELT HÅNDVERK

Den første trebåten som ble bygget var antagelig Noas ark. Den skulle Noa bygge av gofertre (sypresstre) som er et harpiksholdig trevirke, og tjærebre den både utvendig og innvendig. Arken skulle 300 alen lang femti alen bred og 30 alen høy.( 1 alen = 48cm.) 1 Mosebok 6,14.

OSELVAR BÅTER PÅ RAD OG REKKE

I Norge har båtbygging lange tradisjoner, fra den enkle stokkebåten til vikingskipene, og fram til dagens båter som er bygget tre og plast. De viktigste byggemetodene som benyttes i dag er klinkbygging, kravellbygging og kaldbaking. For en båtbygger er hans/hennes nøyaktighet, godt håndlag, praktisk sans og ikke minst evnen til å se former/ linjer i skroget.det viktiskte Trebåtbyggeren må ha inngående materialkunnskap på flere områder pga at det ofte brukes flere typer materialer i en trebåt i dag. I tillegg må båtbyggeren ha innsikt i og kunnskap om lakk, oljer og lim.

 

DETTE ER EN TYPISK KRAVELL BYGD BÅT (SLETTBYGD)

PÅ BILDE-SNITTET VED SIDEN HER SER VI FORSKJELL
PÅ KRAVELLBYGD OG KLINKBYGD BÅT


TIL VENSTRE KLINKBYGD OG TIL HØYRE KRAVELLBYGD.

BÅTEN UNDER HER ER EN PLATTGATTER FRA 50 ÅRENE.
DET ER EN KRAVELLBYGD ELLER (SLETTBYGD) BÅT.

KLINKBYGGING

Klinkbygging betyr at bordene i båtens bunn og sider le gges litt over hverandre. For å tette mellom båtbordene legger man som regel inn tetningsmateriale. Det kunne være mose eller nauthår (hår av husdyr) som var spunnet til ein snor, innsatt med tjære. I moderne tid brukes mye bomullstråd. På Sør-Østlandet var slik sisnor ikke vanlig.
For å feste bordene sammen borer man hull, setter utenfra i en nagle av jern eller kopper (som kalles båtsøm), deretter setter man på ei skive (ei roe) på innsiden. Den overflødige naglespissen klippes av, og den butte enden av naglen klinkes flat med en hammer (en klinkehammer), mens det holdes mot på naglehodet. Nagler av einer har også vært utbredt i Norge.

  • KLINKBYGD

    Her ser vi hvordan bordgangene blir lakt over hverandre på en klinkbygd båt.

  • KLINKBYGD

    Svartkvister i bordene blir borret ut og erstattet med treplugger.

  • KLINKBYGD

    Her er en spissbåt under bygging.

LENSEBÅT FRA ØSTFOLD
Denne båten skal vi høre mer om på siden Lensebåt&Tunejolle

PÅ BILDE UNDER HER SER VI EN SPISSBÅT FRA FEMUNDTRAKTENE.

 

SÅ TIL SLUTT VISER VI NORDLANDSBÅTEN