DETTE ER HISTORIEN OM MIN OLDEFAR JENS FREDRIKSEN SKÅR

    Min oldefar Jens Fredriksen Skår ble født på Strand i Onsøy 13 okt. 1842. Foreldre var Fredrik Olsen født ca 1800 på Thue Os i Rakkestad. Han gift 5. juni 1835 i Onsøy Kirke med Marie Arnesdatter født Ødegården i Onsøy 25aug.1807, død1 jan 1916. De bodde først i Onsøy, men i 1846 kjøpte de Nord-Mellegaren på Agnalt i Tune og flyttet dit. Jens var nr 3 i rekken av 6 søsken

Jens Fredriksen ble viet til Maria Pedersdatter Baadstangen i Tune Kirke 30 okt. 1863. Hun var

født 8 mai 1841 på Baadstangen,og døde på Skår nordre i Skiptvet 1 jan 1916. De bosatte seg den første tiden på Baadstangen, som var Marias barndomshjem. Senere flyttet de til Omberg på Rolvsøy, så tilbake til Baadstangen i Agnalt skolekrets i Tune. Baadstangen ligger ved Isnesfjorden en side elv til Mingevannet. Jens var ansatt som tømmerfløter og arbeidet i elven.   Jens var en fingernem mann, og konstruerte og laget Lensebåter som han begynte å bygge på Baadstangen i ca 1860,og som har vært i bruk under fløtingen av tømmer i Nes, Glennetangen og Eidet lenser fram til nedleggelsen av fløtingen i Nedre Glomma i 1980 årene.

En av de første lensebåtene som Jens Fredriksen Skår bygde på Baadstangen i Tune. Båten ligger godt bevart på Skogmuset på Elverum.

Vi som er etterkommere i dag vet ikke hvor Jens lærte faget, men Lensebåten har mye til felles med nersetterbåten fra Øvre Eiker, som har en tre hundre års gammel historie. En kilde som vi har, denne personen lever ikke lenger, mener Jens kom i kontakt med denne båttypen gjennom Rasmus Hansen på Hannestad/Yven som lagde båter til lensa på Hvitsten.

   Ved siden av båter så kunne han lage tresko, og dro til torget i Sarpsborg og solgte. Det sies at han kunne lage 10 par om dagen i alle størrelser. Han lagde også stoler med dreide ben og andre dreide produkter, det ble laget likkister + hverdagslige ting som bakstetrau osv. Båter var det som opptok Jens mer og mer, og han var på utkikk etter et sted hvor drømmene kunne realiseres. Øynene falt på Skår Nordre i Skiptvet. 

Gården Nordre Skår i Skiptvet. Bilde er fra 1930 årene.

Oldefar Jens  kjøpte den av arvingene til trelasthandler Syver Asbjørnsen Denne garden hadde en stor og voksen skog, rik på eik, or, ask, osp, bjørk, gran og furu, noe som passet utmerket til båtbygging noe han savnet på Baadstangen. I 1889 flyttet Jens med fam. til Skår nordre og tok Skår som slektsnavn, mens eldste sønn Johan ble igjen på Baadstangen. Jens Fredriksen Skår var kjent for sitt gode håndlag, og han må ha hatt et mer en vanlig godt hode for teknikk og det vi i dag kaller  kreativitet. Ved siden av å drive gården, bygde han et båtbyggeri i forbindelse med lagården på 3 høyder. Saga, ei sirkelsag sto nederst på bakken og halvdelen av den stakk utenfor bygget. På ekestokker sto bygget over saga med snekkerverkstedet i andre etasje.  Her hadde Jens flere maskiner, båndsag og høvel I, tredje etasje bygget han båter og annet materiell. Ca 50m fra båtbyggeriet bygde han ei vindmølle som skaffet drivkraft til maskiner i båtbyggeri. Vindmølla var åpen med store blader eller vinger med 4 til 8 trelemmer som kunne tas av og på, alt etter vindstyrken. Kraftoverføringen til saga gikk med kabler. Det var også kabeloverføringer til andre maskiner i verkstedet og til treskeverket i lagården og til en flishøvel (takflis) over kjelleren. Boltene til vindmølla kan gjenfinnes i fjellet i dag. Inne i snekkerverkstedet drev kablene et stort svinghjul med løse treklosser i. Ved ujevnt vindpådrag utjevnet dette svinghjulet kraften.

Denne vindmølla som ble bygd av Hans Larsen på Hovden i Jelsnes omkring 1900 var kanskje den som gav Jens Fredriksen Skår inspirasjon til å bygge vindmølle på Skår i Skiptvet. Begge vindmøllene hadde lemmer som kunne tas av og på etter som vindstyrken var.

     Lensebåten var den produksjonsartikkelen som han like best å jobbe med, men han bygde også slepeprammer til frakt av høy, korn, kjøtt, levende dyr og materialer osv. Dessuten bygde han ferje som trafikkerte Minge-Kallasten i Tune rundt århundreskiftet. Når man går inn på 1900-folketellinga er Jens Fredriksen Skår den eneste båtbyggeren i Skiptvet, Eidsberg, Rakkestad og Varteig.

Jens Fredriksen Skår ble en gammel mann på over 90 år. Han var mye plaget med gikt de siste årene og var sengeliggende. Barnebarnet Henry Skaar minnes ham som en trivelig og stillfarende mann. Da han ikke lenger kunne komme seg rundt på gården, elsket han å sitte ved vinduet og se på barnebarna som løp omkring husene. Jens døde i 14 apr. 1933 på gården Nordre Skår og er gravlagt på Skiptvet kirkegård sammen med sin hustru Marie. Verkstedet til Jens ble lite brukt etter at han døde, og i 1950-årene ble det revet og brukt til hyttebygging på Tjernsbekk i Skiptvet. Etter at elektrisiteten kom til Skår rundt 1920, var det ikke lenger brukt for vind-

Mølla, den forfalt og tatt ned. Rundt 50 produktive år hadde Jens som båtbygger, først på Baadstangen i Tune, de siste 30 årene på Nordre Skår i Skiptvet.

Beskrivelse

Marie og Jens fikk til sammen 10 barn.

Ellen Marie i 1863. Johan Fredrik 1865. Ole Petter 1867. Karoline 1869.Så tre barn som døde i epidemi, Oline 1, Albert, Karl, så kom Oline 2 1878, Karl Albert 1880 og Johannes Marensius 1882. Johan Fredrik overtok Baadstangen da familien flyttet til Skiptvet, Ole Petter kjøpte en av Glennegårdene, Oline giftet seg med Anders Matisen Skaar fra Skår Søndre og flyttet til Jelsnesødegård i Tune, Karoline giftet seg med Arnt Åleskjær og bosette seg på Svartedal i Skiptvet, Karl Albert overtok Skår, og Johannes Marensius flyttet til Åleskjær. Ellen levde ugift på Skår og var en betydelig arbeidshjelp.

 

KILDER:

 Eliassen, Svein                     Tune bygdebok 1800-1930

 Skaar Nygaard Vigdis             Båtbyggere fra Skår og Åleskjær

 Pinås Oddvar                        Engene opplysninger

                                                                                      

                                            

  

 

Kommentarer

19.09.2013 23:26

Edel Hemsen

Interessant å lese. Vigdis har også beskrevet delen om skår. Jeg husket jo verkstedet med båndsagen.