Som en pilgrim vandrer jeg mot himmlens land.

SANG: Terje Grandahl & Oddvar Pinås.

Foto Oddvar Pinås

GUD SKJE LOV

Gud skje lov, nå har jeg livet, han ble min venn.

Han som seg for meg har givet, å hvilken venn!

Slik av kjærlighet han brenner, at hans liv på korset ender,

At som brødre han oss kjenner, å hvilken venn!

 

Du mitt hjertes dyre frende, du var min venn.

Før jeg rett deg kunne kjenne, å hvilken venn!

Du meg grep på syndens veier, dro meg opp fra død til seier,

Nå jeg barneretten eier, å hvilken venn!

 

Alltid jeg fortrolig taler med ham min venn.

Hvor jeg går i berg og daler, jeg har min venn.

Kommer sorger eller farer, straks jeg ham det åpenbarer.

Han meg hjelper, trøster, svarer, å hvilken venn!

 

Han som Fader tørrer tårer, å hvilken venn!

Tilgir alt når ham jeg sårer, å hvilken venn!

Når jeg jammerlig forgår meg, best av alle han forstår meg.

Blott av kjærlighet han slår meg, å hvilken venn!

 

Evig liv det er å kjenne min Gud, min venn.

Vil til ham du deg omvende, blir du hans venn.

Denne venn kan aldri svike, aldri finner du hans like.

Han har kjøpt deg til sitt rike, å hvilken venn!

 

GUD VÆRE LOVET.

Gud være lovet min sjel er frelst, i kraft av blodet, ja blodet. Nå kan du byde meg hva som helst, jeg velger blodet.Min sorte drakt er blitt snøhvit skrud, og jeg står hellig og ren for Gud, i kraft av blodet, av blodet.

Jeg var fortapt og så ingen vei da så jeg blodet,ja
blodet.Da ingen makt kunne frelse meg,da så jeg blodet.
Da fikk jeg kaste min byrde av.Da fikk jeg svømme i nådens hav,Takk være blodet,ja blodet.

Nu kan det møte meg hva der vil,jeg har jo blodet,ja blodet. Om helveds hærer enn slipper til,så har jeg blodet.Så skal jeg seire en gang til sist,for blodet gjelder det vet jeg vist,Takk være blodet ,ja blodet.

Så takk og pris da, du store Gud.Ha takk for blodet,ja blodet Takk at du valte min sjel til brud,Ha takk for blodet. Når jeg står hjemme i hvite klær,Da skal jeg synge som aldri her En takk for blodet, ja blodet.

Til en stad jag er på vandring
Synd er alltid utanfør
Livets tre står der i blomning
Der hvor rosor aldrig dør

 

Ref:

Har de blomer før sesongen
Snart de visner ned och dør
Til en stad jag er på vandring
Der hvor rosor aldrig dør.

 

Svårighetar her vi møter
Satans snaror her forfør
Inga fristelser i staden
Der hvor rosor aldrig dør

 

Næra kjæra er hos Jesus
Hvitkledt sjunger nu i kor
Ventar på at jag skall komma
Der hvor rosor aldrig dør

PÅ KORSET TOK JESUS ALL VÅR SYND OG SYKDOM PÅ SEG

Takk at du tok mine byrder,

Eit høgfjell av skuld og av skam.

Du bar det på skuldrene dine,

Du skuldlause sonofferlam.

 

Takk at du bar mine synder,

Betalte mi skyhøge skuld.

Med blod frå ditt fullkomne hjarta

 Og ikkje med sylv eller gull.

 

So vil ved korset eg standa,

Med undring eg ser: Eg er fri!

Eg skal ikkje døy, eg skal leva

Med Jesus til æveleg tid.