Foto Oddvar Pinås

Salme 91,11 For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.

 

SPØRMÅLET MITT TIL DEG BLIR DA: VIL DU VÆRE MED TIL HIMMELEN?

GUTTANE MED : BRYLLUP-REISEN.

Min tro er bygget på den tre-enige Gud : Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.
Gud som sendte sin sønn til jorden ,født av en jomfru for at han skulle dø for våre synder ca 30 år etter på langfredag og sto opp igjen fra graven 1påskedag, og lever i dag .Og at han for opp til himmelen Kristi himmelfarsdag og sendte sin Hellige Ånd hit ned på 1pinsedag. Så tok den plass i våre hjerter vi som tror på at, han tok all vår synd , sykdom og død på seg. Så i Jesus er vi rene og rettferdige for Gud.Og vi som har tatt i mot han får være sammen med han i evigheten hjemme i himmelen.

Foto Oddvar Pinås

Jeg er den gode gjeteren.Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,slik som Far kjenner meg og jeg kjenner far:Jeg gir livet mitt for sauene.
                                                                      Joh 10,14-15

Foto Kai Grandahl

Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi,skal aldri mer tørste.For det vannet jeg vil gi, blir i ham en klide med vann som veller fram og gir evig liv.
                                                                        Joh 3, 13-14.

Foto: Oddvar Pinås

Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken,hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem 
                                                                            Matt.6, 28-29

Foto: Oddvar Pinås.

MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, mitt barn! Der du ikke strekker til,der strekker jeg til.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, når synden din er svær.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, når syndeskylden vilknekke deg.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, når byrden din er tung.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG, når problemene vil ta overhånd.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,når det ser ut som mørket vil omgi deg.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,når sykdom tar alle krefter.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG.
mitt barn.når kropp og sinn ikke orker mer. Se ikke på deg selv og føl deg mislyket.Men se på meg mittt barn,som er din Frelser,din Redingsmann,din Hjelper, din Helberder,din Gode hyrde,din Rådgiver, ditt Lys i mørke. JA-jeg er alt for deg.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,når du bebreider deg selv og føler at du ikkestrekker til. føl ikke selvbebreidelse når troen synes å være langt borte.Selvbebreidelse er din fiende! Den tar blikket bort fra MEG.
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,du kan komme til meg med alle dine tanker og følelser.Jeg fullførte alt på Golgata!
MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,gå derfor ikke i egen kraft.Be om visdom og min kunnnskap, fordyp deg i min kjærlighet,og du vil bli et redskap imin hånd,ledet av min ånd! Det er også min NÅDE!
Ser du nå at MIN NÅDE ER NOK FOR DEG,mitt barn?
EVA G. FISKERSTRAND.

Foto: Oddvar Pinås

Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre, Allhærs Gud, min konge. 
                                                              Salme.84,4

Foto:Oddvar Pinås