Høsten

Høstblad.
Foto er Reidar Stang

Høst er årstid som danner overgang fra sommer til vinter, regnes gjerne fra en tid før høstjevndøgn til noe før vintersolverv.

Mere høstbilder

Høsten er også en tid med et vell av farger. Jeg kommer nå til å vise en del blder av høstens farger

Her er det min søster Bjørg som er fotograf.

Blader av Lønnetre

  • Tyttebær

  • Tyttebær

  • Tyttebær

  • Rognebær

  • Rognebær

  • Blåbær

  • Blåbær

  • Multe

  • Molter

  • Molter

Flotte høstfarger