Mørke skyer på Himmelen sett fra Rolvsøy
Foto Odvar Pinås