Livet videre på Pinås

Holleby gods i 1930

Nå tok Herman Martisen over som husbond på Pinås og dermed gikk Pinåsslekta over på spinnesiden ettersom det var Helga og ikke Kristian som overtok Pinås og de tok Martisen Pinås som slektsnavn. Karen og Petter levde jo enda og bodde sammen med ungfolket og alle hadde det bra. Hermann gikk nå og arbeidet på Holleby gods isteden for Petter som var hjemme og hjalp til på Pinås.

Barna på Pinås: Paul Martinius.

Paul 4 år

Den 28 juli 1910 ble den første gutten Paul Martinus født. Han var en kraftig plugg og glad i mat. da han ble så stor at han satt på fanget til bestemor Karen og hun gav han havregrøt  med fløte på ,kunne han gripe tak i fløtekoppen og drikke den tom. men bestemor Karen unte han fløten. Da Paul skulle døpes reiste bestemor Karen  til byen og kjøpte hvit tøy til dåpkjole som kostet 5 kr meteren. Det var mye penger den gang, men hun  skulle ha det beste. Tante Anna sydde den gratis. denne dåpkjolen er det mange Pinåser som er døpt i og den brukes  enda.

Jens Asbjørn

Den 14 mai i 1913 blegutt nr 2 født. Han fikk navnet Jens Asbjørn. han var ikke like kraftig som Paul, men han var en snill og rolig gutt . Paul var mer stri og urolig sa hans mor Helga. Dette året ble det bygget nytt våningshus der .som står lenger syd.Om høsten i 1913 kunne bestemor Karen ta med seg vesle Jens og gå inn i det nye huset.nå kom det også en ny pleiedatter til Pinås som hette Lovise.

Astrid Kristine.

Den 6 februar 1916 ble ei nydelig jente født og nå fikk helga hjelp av pleiedatter og det var bra for på høsten ble Johan Petter  syk og skrantet hele vinteren og våren1917. Den 15 juni døde han mens syrenene duftet og og løvet sto grønt. han var da 60 år gammel. livet forsetter som før på Pinås og barna vokser og trives.

Karsten Anker.

I 1922 den 20 juni døde bestemor Karen Johanne. Da mistet barna en god og kjær venn , men den 18 setember samme år ble ble det født en ny gutt på Pinås. Han fikk navnet Karsten Anker og ble den yngste i søskenflokken.så vokste barna vidre og hadde mye morro sammen på Pinås. Snart skulle første mann stå til konfirmasjon. Hermann ledet musikkforeningen og var mye ute på og spilte og sang.

 

Holleby musikkforenig på sangstevne i Holleby kapell 1922

Holleby kapell bygd i 1920