• Pinås

  bestemor Helga med barn og katter. Paul, Jens og Astrid

 • Pinås

  Paul og Jens er gjetergutter.

 • Pinås

  Karen Pinås med barn svigerbarn og barnebarn.
  Fra venstre: Astrid, Helga, Herman, Jens, Alf, Karen, Paul, Leif, Kristian med Borghild, Anna, Solveig og Kristian Elverhøi.

 • Pinås

  Astrid, Karsten, Jens, Paul,
  og noen andre

Barna på Pinås blir voksne i denne familien også.

Dager kommer og dager går mye forandres fra år til år. For noen tar skoledagen slutt og barnet forvandles til mann fra gutt og jente til kvinne.

Paul Marinius blir konfirmant

Paul som konfirmant

Den 4 oktober 1925 ble Paul konfimert i Tune kirke av Sogneprest Rudolf Wilhem Bang. etterpå var det selskap på Pinås. noen tanter og onkler og søskenbarn var kommet for å gratulere konfirmanten og ta del i festen.  menyen var som man pleide i den tiden. fersk suppe kjøtt og grønsker med hjemmebrygget øl og sviskegrøt med krem til dessert. kaffe og kaker og siden kveldsbord. Av gaver kan nevnes Mansjettknapper og slipsnål i emalie, Monogram til frakken , lommebok og lommetestamente og ca 50 kr i penger. uken etter var han og tok bilde

Fra nå av ble Paul med sin far Herman på frørenseriet på Stenbekk. han hadde jo vert der litt før også, men nå ble han fast hjelp der.Han hadde bestandig vært teknisk intresert og nå fikk han tid til å utfolde segfor fult. Radioen begynteogså å komme nå og mange kjøpte seg det. men Paul lagde seg sin egen radio han kjøpte hodetelefon. krystaller. vinkeltråder og forskjellig. Han mikset dette og satte opp anntene og så fikk han høre musikk men den kom ikke fra Norge. Han lagde også 5 stk til. han drev også med løvsagarbeider og gjorde flere hyller og skrin . Musikken hadde også stor plass hos Paul. han kjøpte seg fiolin til 70 kr hos musikkhandler Svensen i Sarpsborg. så ble det øving og snart var han med å spilte i sang og musikklaget.

Jens Asbjørn blir konfirmant.

Den 2 oktober 1927 ble Jens Asbjørn konfimert i Tune kirke sogneprest Bang. Jens hadde lyst til å arbeide på gården så det ble han som greide hjemme,med vedhogst,kjøring og annet arbeide.Han drev også med løvsagarbeide forskjellig om kveldene.Men musikk hadde han også lyst til så han kjøpte seg en mandolin. Nå var det et helt musikklag bare på Pinås og en fin tilvekst til musikklaget.

Astrid Kristine blir konfirmant

I oktober 1930 ble Astrid konfimert i Tune Kirke av sogneprest Bang,og nå fikk Helga god hjelp.Astrid var jo den eneste jenta og nå var hun ferdig med skolen og presten. Da ble Astrid hjemme. Astrid hadde Harpeleik . men hun brukte den ikke i musikken. Hun begynte  spille gitar i stedet. I 1931 kom emmisær Johannes Thorvalsen til Holleby og Jelsnes og hadde møter det ble vekkelse og mange ble omvent. og nå bleJelsnesmusikken veldig stor for det var ikke noe musikklag i Holleby, men på Pinås var det musikk og sang.

Karsten Anker blir konfirmert.

Siste søndag i september ble den yngste gutten på Pinås konfimert Det var Karsten som nå var voksen. Han ble kjørt til kirken av Leif Pinås Solberg som nå hadde bil. Nå når karsten var hjemme på gården, var Jens mye på Tømmerholdt og hjalp Hjalmar.

Tiden kommer og tidene går.

Paul gifter seg med Jenny Skår Åleskjær. De får tilsammen 9 barn. Jens gifter seg med Astrid Eriksen Minge. de får 4 barn, mens Astrid og Karsten forblir ugift og ble værene på Pinås